MA-VR 07:30 t/m 16:30 uur

Aardwarmte / Warmtepompen

Een systeem dat werkt volgens een omgekeerde koelkast, kan uw huis duurzaam verwarmen: de warmtepomp. Deze maakt gebruik van warmte uit lucht en bodem (water). In de zomer houdt het warmtepompsysteem uw huis koel.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de binnenkant van de koelkast, waardoor de temperatuur daalt in de koelkast. Het apparaat geeft de warmte af aan de lucht buiten het apparaat. Dat is ook te voelen aan de4 achterkant als de koelkast aanstaat. Als aandrijving voor verwarming in huis doet een warmtepomp ongeveer hetzelfde, alleen onttrekt het systeem dan warmte aan bodem (water) of de buitenlucht. Voor bijvoorbeeld een bodemwarmtepomp wordt een leiding tot diep onder de grond aangebracht. Door vloeistof rond te pompen, wordt warmte aan de bodem onttrokken.

Geïnteresseerd in deze dienst of wilt u een afspraak maken?

Feiten over warmtepompen

Een warmtepomp haalt tot 75% van de benodigde warmte voor een woning, gratis uit de bodem, de lucht of het grondwater. De overige 25% gaat op aan elektriciteit om de pomp te laten werken. Zo krijg je voor een kwartje een euro aan warmte. Deze opbrengst wordt ook wel COP (Coëfficiënt Of Performance) genoemd. Het geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Bij een COP van vier geeft de warmtepomp vier maal meer warmte af dan het nodig heeft.

Bronnen

Lucht: er wordt warmte onttrokken aan de buitenlucht. Deze warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van water.

Bodem: de bovenste laag van de aarde wordt verwarmd door de zon. Door middel van leidingen onder de grond wordt deze warmte van de bodem opgenomen en gebruikt voor comfortverhoging binnen de woning.