MA-VR 07:30 t/m 16:30 uur

Ventilatiesystemen

Een wereld waarin we zuinig om moeten gaan met onze bronnen van energie en vervuiling en lawaai buiten willen sluiten, is een wereld waarin we ramen gesloten houden en kieren worden gedicht. Dit heeft grote gevolgen voor het binnenklimaat in huizen en kantoren. Om toch een goede ventilatie in in stand te houden, is het systeem van de balansventilatie ontwikkeld. Bij gebalanceerde ventilatie wordt evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar de ruimtes als er vervuilde binnenlucht wordt afgevoerd (bijvoorbeeld uit keuken of toilet).

Hierbij wordt de warmte uit de afgevoerde vervuilde binnenlucht overdragen op de toegevoerde verse lucht. Dit leidt tot omvangrijke energiebesparingen, wat meer bijdraagt aan het zo belangrijke natuurlijke evenwicht op onze aarde. Balansventilatie zorgt echter ook voor een gezonder leef- of werkmilieu thuis of op kantoor. Overollig vocht, verontreiniging en onaangename geurtjes worden immers niet met de afvoerlucht verwijderd.

Geïnteresseerd in deze dienst of wilt u een afspraak maken?